Wydarzenia
czerwiec 08 09:30

Dwa lata Partnerstwa Wschodniego - rezultaty i perspektywy

Miejsce:
Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa, Sala Konferencyjna im. Jerzego Turowicza
Obszar tematyczny:
Partnerstwo Wschodnie, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW, Prezydencja Polski w Radzie UE,

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń rejestracja została zamknięta

Program konferencji:

09.30 – 10.00      Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15      Otwarcie konferencji:
Jacek Kucharczyk, Prezes ZarząduInstytutu Spraw Publicznych
Ewa Kulik - Bielińska, Dyrektor Wykonawczy, Fundacja im. Stefana Batorego
Wolfgang Templin,Dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie
 
10.15 – 10.45     Przemówienia wprowadzające:
Andrzej Cieszkowski,Pełnomocnik ds. Partnerstwa Wschodniego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Maciej Stadejek, Policy Officer, Departament ds. Rosji, Wschodniego Sąsiedztwa I Bałkanów Zachodnich, Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 
10.45 –12.20     Perspektywy dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego - ocena propozycji Komisji Europejskiej
Borys Tarasyuk, Poseł Rady Najwyższej Ukrainy, Nasza Ukraina - Ludowa Samoobrona, Ukraina 
Tamar Beruchashvili, doradczyni Ministra Spraw Zagranicznych, Gruzja
Elżbieta Kaca, Ekspert, Instytut Spraw Publicznych, Polska
Dzianis Melyantsou, Analityk, Belarussian Institute for Strategic Studies, Białoruś
Alex Oprunenco,Dyrektor Programu Międzynarodowego, Expert Grup, Mołdawia
Moderacja: Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

12.20 – 13.00      Lunch

13.00 – 14.30      Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego jako instrument demokratyzacji państw wschodnioeuropejskich
Krzysztof Stanowski,Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Gabriela Svarovska, Ekspert, Czechy
Jacek Kucharczyk, Prezes ZarząduInstytutu Spraw Publicznych
Iris Kempe,Dyrektor, Fundacja im. Heinricha Bölla, Gruzja
Moderacja: Jeff Lovitt,Dyrektor Wykonawczy, PASOS, Czechy

14.30 – 14.50     Przerwa kawowa

14.50 – 16.30     Perspektywy  liberalizacji reżimu wizowego w państwach PW
Tamara Pataraia, Ekspert, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development
Jeff Lovitt,Dyrektor Wykonawczy, PASOS, Czechy
Piotr Rakowski,Radca Ministra, Departament Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Piotr Kaźmierkiewicz,Ekspert, Instytut Spraw Publicznych
Moderacja: Joanna Fomina,Fundacja im. Stefana Batorego
 
Konferencja odbędzie się w języku angielskim.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultanicze z języka angielskiego na język polski
 
Informacji na temat spotkania udziela Łukasz Wenerski (tel. 22 556 42 68), email: lukasz.wenerski@isp.org.pl  

Rejestracji na konferencję można dokonywać za pomocą formularza internetowego,  pod numerem telefonu:  22 556 42 60 lub adresem e -mail: recepcja@isp.org.pl

Projekt dofinansowany przez:
Fundację Heinricha Bölla w Polsce

 Program “Edukacja dla obywateli 2007–2013”.
Wsparcie dla organizacji aktywnych w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter