Wydarzenia
kwiecień 25 17:00

Droga do integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Polsce

Prelegenci:
Ernst Hillebrand, Jacek Kucharczyk, Mikołaj Pawlak, Nataliia Kolesnik, Benjamin Cope, Thomas Hentschel, Dominik Owczarek
Miejsce:
Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

W pierwszych tygodniach po wybuchu agresji Rosji na Ukrainę nie mamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji pozwalającego ocenić wpływ napływu uchodźców i uchodźczyń na różne sfery życia społecznego i gospodarczego w Polsce i inne kraje Unii Europejskiej.

Po pierwszych ośmiu tygodniach wojny do Polski uciekło ponad 2,5 mln osób z łącznej liczby ponad 4 mln wszystkich uchodźców z Ukrainy (dane UNHCR), co daje podstawę twierdzić, że mamy do czynienia z największym exodusem w Europie od czasów II wojny światowej. Jednocześnie szacuje się, że około 300 tys. Ukraińców wróciło do kraju z Polski – pozostawiając swoje miejsca pracy często z dnia na dzień, aby wypełnić swój obowiązek poborowy.

W związku z wprowadzeniem zakazu wyjazdu mężczyzn w wieku poborowym, z Ukrainy uciekają głównie kobiety z dziećmi i osoby w wieku poprodukcyjnym. Szacuje się, że połowa dzieci mieszkających w Ukrainie wyjechała już do krajów ościennych. Jednocześnie z Polski wracają do Ukrainy osoby w wieku produkcyjnym tworząc nowe luki na rynku pracy (np.: w sektorze transportu międzynarodowego, budownictwie, etc.). Uchodźcy i uchodźczynie przebywający w Polsce zatem są grupą, która jest niezwykle trudna do integracji na rynku pracy. Osoby w wieku poprodukcyjnym często nie są już zdolne do pracy zarobkowej, a część kobiet będzie musiała opiekować się swoimi małymi dziećmi. Jedynie część kobiet - nie wiemy jeszcze jak duża – będzie mogła podjąć pracę lub łączyć obowiązki opiekuńcze z pracą. Jednak nawet w grupie kobiet bez obowiązków opiekuńczych problemem może być trauma wojenna, brak lub słaba znajomość języka polskiego czy bariery formalne jak nostryfikacja dyplomów uniemożliwiająca pracę w zawodzie. Oddzielnym zagadnieniem jest zderzenie z rzeczywistością polskiego rynku pracy wyrażające się w zagrożeniu dyskryminacji w miejscu pracy i prekaryzacji np.: zatrudnienie na umowach śmieciowych, zatrudnienie nierejestrowane, niskie płace, nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy w tym w zakresie minimalnego wynagrodzenia czy czasu pracy, mobbing i molestowanie seksualne, etc. Wymienione problemy polskiego rynku pracy występują silniej właśnie w zawodach sfeminizowanych.

Podczas debaty chcielibyśmy skoncentrować się na wątku zatrudnialności uchodźców z Ukrainy, który obok innych - jak pomoc humanitarna, zakwaterowanie, pomoc finansowa i usługi społeczne – jest kluczowy dla zbudowania długofalowego procesu integracyjnego tej grupy w Polsce. 

Biorąc pod uwagę powyższe problemy warto skorzystać z międzynarodowych doświadczeń w zakresie integracji uchodźców  i uchodźczyń na rynku pracy. W szczególności chodzi o doświadczenia niemieckie – w tym doświadczenia niemieckich związków zawodowych – po przyjęciu licznej grupy uchodźców w 2015 roku.

Zapewniamy tłumaczenie na język niemiecki, polski i ukraiński

Program debaty

Przywitanie:  
   
Krzysztof Getka - warszawskie Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta
Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych 

Paneliści 

•    Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Warszawski– prezentacja wyników badań w projekcie NIEM
•    Nataliia Kolesnik, Związek Zawodowy Ukraińców w Polsce, OPZZ
•    Benjamin Cope, Nasz Wybór
•    Thomas Hentschel, IG BAU, PeCo Institut

Moderacja: Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych
Pytania  (30-45 min.)


W spotkaniu można również uczestniczyć w formie zdalnej przez aplikację ZOOM. link do wydarzenia: https://us06web.zoom.us/j/82825337172?pwd=a09HYVY5WW5DYUdnejRhUHlCYVg0Zz09

Kod dostępu: 433442


Debata finansowana jest przez Fundację im. Friedricha Eberta, Biuro w Warszawie

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” (National Integration Evaluation Mechanism – NIEM) współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Darczyńcy nie ponoszą odpowiedzialności za treść i sposób wykorzystania informacji. Organizatorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści i opinie wyrażone powstałych w ramach ww. projektów publikacji. 

RODO: Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 

Formularz rejestracji na wydarzenie - Droga do integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Polsce. Реєстраційний формуляр Шлях до інтеграції українських біженців на ринку зайнятості в Польщі

Formularz był aktywny do 2022-04-25 10:00.
Zapisz się do newslettera
Newsletter