Wydarzenia
maj 25 13:00

Cyfrowa Szkoła w moim regionie - 2021. Co dalej? Województwo - dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

Celem spotkania, organizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”, jest opracowanie rekomendacji, które przyczynią się do upowszechnienia  stosowania nowych technologii w edukacji. 
W  trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami ze szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK prowadzonych przez współorganizatorów spotkania w wymienionych regionach. Dyskutowane doświadczenia zostaną w drugiej części spotkania wykorzystane do stworzenia rekomendacji odnośnie działań, jakie powinny być podjęte w celu upowszechniania TIK zarówno na poziomie szkoły, gminy, regionu jak i całego kraju.  

Spotkanie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy na temat  zarządzania zmianą w szkole, której przeprowadzenie jest  niezbędne także dla pełniejszego wykorzystaniu potencjału technologii   cyfrowej w edukacji. Temu zagadnieniu poświęci swoje wystąpienie Pani Oktawia Gorzeńska – ekspertka w zakresie programów edukacyjnych, strategii rozwoju placówek, wdrażania  zmiany, na co dzień pracująca ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, samorządami i różnymi instytucjami.

Słowo wstępne wygłosi Minister Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do niedawna Minister Cyfryzacji, współinicjator projektu „Lekcja:Enter”. 

Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online poniżej. 

Potwierdzenie zgłoszenia zostanie automatycznie wysłane przez Instytut Spraw Publicznych na  adres mailowy podany podczas rejestracji. 

Spotkanie zostanie przeprowadzone za pomocą platformy ZOOM i będzie rejestrowane. 

Prosimy o rejestrację do 24.05 do godz. 16.00


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter