Rok publikacji: 2019
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Zielony Ład dla Europy – uwarunkowania, narzędzia, perspektywy

Pobierz publikację:
Główne wnioski

• Zielony Ład dla Europy (Green Deal for Europe) to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowany przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

• Najważniejszą propozycją Zielonego Ładu jest uchwalenie wiążącego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2).

• Mają się również zmienić cele krótkoterminowe – cel redukcji emisji do 2030 roku obecnie wynosi 40 procent w porównaniu z poziomem w 1990 roku, ale planuje się jego zwiększenie do 50 procent lub 55 procent.

• Struktura polityki klimatycznej Unii Europejskiej pozostanie taka sama. Korekta czeka przede wszystkim europejski system handlu emisjami (EU Emissions Trading System, EU ETS), który ma objąć nowe sektory (transport i budownictwo) i w którym mają być ograniczone darmowe pozwolenia na emisje dla lotnictwa.

• Aby chronić konkurencyjność unijnej gospodarki, zaproponowano podatek od importu emisji CO2. Ta propozycja będzie najtrudniejsza do wprowadzenia ze względu na problemy techniczne i na politykę międzynarodową.

• Elementem Zielonego Ładu ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla regionów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami dekarbonizacji. Trwa spór o jego wysokość oraz źródła finansowania.

• Komisja Europejska chce zdobyć bilion euro na cele klimatyczne w ciągu dekady. W tym celu będzie próbować zmobilizować kapitał prywatny i angażować Europejski Bank Inwestycyjny. Uzyskanie tej kwoty będzie jednak bardzo trudne.

• Poza polityką stricte klimatyczną Zielony Ład to również propozycje dotyczące rolnictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, bioróżnorodności i zwalczania zanieczyszczeń.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter