Rok publikacji: 2024
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako zobowiązanie z Załącznika IV Deklaracji z Rejkiawiku. Rekomendacje dla Polski

Pobierz publikację:
Zgodnie z ustaleniami szczytu w Rejkiawiku Polska zobowiązała się zapewnić skuteczne wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Fundamentalne jest zwłaszcza rozwiązanie problemów systemowych i strukturalnych w zakresie niezależności sądownictwa, dotyczących między innymi Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów, w których powołaniu Rada uczestniczyła. Trzeba mieć świadomość, że może ono nastąpić dopiero, gdy zniknie opór polityczny, szczególnie prezydenta.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter