Rok publikacji: 2012
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Wyborca 2.0

Pobierz publikację:
Młode osoby wchodzące w dorosłość charakteryzują się odmiennymi od starszych obywateli postawami wobec procedur demokratycznych. Jednocześnie dla najmłodszego pokolenia bardzo ważne są nowoczesne technologie, w szczególności Internet. Ma to wpływ na szereg kwestii związanych z uczestnictwem w wyborach. Dlatego też zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań młodych obywateli, nazywanych Wyborcami 2.0, jest kwestią szczególnie istotną. Takie zadanie postawili sobie autorzy niniejszego raportu.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter