Rok publikacji: 2016
Równość płci

Wstępne uwagi do Opinii Prawnej na temat projektu Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Pobierz
Przedmiotem opinii prawnej jest projekt Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  nr 88, poz. 553 ze zm.) [dalej: projekt]. Projekt został złożony na ręce Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 14 marca 2016 r. przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. W skład Komitetu wchodzi m.in. „Ordo Iuris, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej”. Projekt znajduje się na stronie www Ordo Iuris , jednak wersje projektu ulegają zmianie. Początkowo pomijał w nazwie Kodeks karny i był wyposażony w krótkie uzasadnienie. Obecnie na stronach Ordo Iuris  znaleźć można wersję  różniącą się od pierwotnej i szersze uzasadnienie. Należy przyjąć, iż tę wersję otrzymał Marszałek. Brak jasności nie musi być przypadkowy, utrudnia bowiem precyzję debaty. Treść projektu nie jest zamieszczona na stronach internetowych Sejmu RP. W przestrzeni internetowej znajdują się i inne projekty. Gdy wypowiadają się sami zainteresowani, wygląda to tak, jakby mówili jeszcze o innym, bliżej nieznanym projekcie, który nie posiada treści zawartych w projekcie opublikowanym na stronie www „Ordo Iuris” z datą 2016.
 
Na potrzeby tej analizy uwzględniony został projekt, który wydaje się najbardziej aktualny: zawiera zarówno w proponowanej treści jak i w adresie datę 2016 r.  
 
Zakres opinii prawnej obejmie analizę proponowanych zmian na tle obowiązującego prawa i praktyki przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce. Opinia zawiera uwagi odnoszące się kolejno do zaproponowanych zmian i ich uzasadnienia.  W niniejszym tekście zawarte są jedynie uwagi wstępne; ich rozwinięcie znajdzie się w Opinii prawnej.  

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter