Rok publikacji: 2014
Europa

Wspólna dekada

Pobierz publikację:
Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mobilizuje nie tylko do podsumowań, jak zmieniała się w tym okresie zarówno Polska, jak i sama Wspólnota. Polityka europejska opiera się na współpracy poszczególnych państw. Dla Polski najważniejszym z nich były – i są nadal – Niemcy: niegdyś zdeterminowany adwokat Warszawy w jej staraniach o dołączenie do Unii Europejskiej, obecnie zaś państwo członkowskie, z którym łączą Polskę ścisłe interesy polityczne i gospodarcze. Wejście do struktur unijnych otworzyło przed Polską możliwości kooperacji z zachodnim sąsiadem na nowych warunkach i – przynajmniej formalnie – na jednym poziomie, w ramach równoprawnego członkostwa w jednej wspólnocie. Przed Niemcami, zabiegającymi o wejście Polski do Unii Europejskiej zarówno z poczucia historycznego obowiązku, jak i z pragmatycznego przekonania, że rozszerzenie Wspólnoty na wschód będzie dla nich korzystne, po 2004 roku także otworzyły się nowe perspektywy.
 
Niniejsza publikacja podsumowuje relacje Polski i Niemiec w czasie dekady, która minęła od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wskazuje na zmiany, jakie zaszły w wybranych dziedzinach podczas dziesięciu lat wspólnej obecności w Unii Europejskiej: polityce wschodniej, stosunkach gospodarczych, wzajemnym postrzeganiu. Podejmuje także temat Polaków na niemieckim rynku pracy oraz kontaktów młodzieży z obu państw. Autorzy, podając fakty i liczby, formułują wnioski dotyczące minionego dziesięciolecia oraz kreślą możliwe perspektywy na przyszłość.

Publikacja w wersji niemieckiej 
Ein Gemeinsames Jahrzehnt

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter