Rok publikacji: 2018
Europa Migracje

Ukraińscy studenci w Polsce. Motywacje, korzyści, wyzwania

Pobierz publikację:
Polska nie ma szerokiej, aktualnej strategii migracyjnej połączonej z koncepcją umiędzynarodawiania szkolnictwa wyższego, ale liczba ukraińskich studentów stale rośnie. Młodzi ludzie z Ukrainy przyjeżdżają do Polski ze względu na niższe koszty życia i studiów oraz perspektywy znalezienia pracy w tym kraju. Uczelnie wyższe, zwłaszcza prywatne, samodzielnie przeprowadzają działania mające na celu przyciąganie ukraińskich studentów do Polski. Jednocześnie Polska wiele musi jeszcze zrobić, aby ułatwiać zagranicznym studentom, w tym ukraińskim, życie i edukację. Istniejące procedury nie zawsze funkcjonują w praktyce. Tymczasem polski rynek pracy jest zainteresowany wykwalifikowanymi młodymi ludźmi.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter