Rok publikacji: 2020
Równość płci

„To się stało już tak przezroczyste, że o tym zapominam”. Przemoc wobec kobiet na polskiej scenie politycznej

Pobierz publikację:
W kwestii przemocy ze względu na płeć często przywołuje się metaforę błędnego koła, z którego kobietom trudno się wyrwać, o ile nie zareagują na pierwszy akt przemocy. Przemoc wobec kobiet w polityce wydaje się również podlegać podobnemu mechanizmowi, w którym im mniej kobiet w partiach i organach władzy publicznej, tym trudniej o podjęcie tego tematu w debacie. Z kolei niski odsetek kobiet udzielających się w polityce, poza licznymi przyczynami opisanymi na podstawie wielu badań, prowadzonych również przez Instytut Spraw Publicznych , ma swoje źródło także w strachu przed aktami przemocy, których ofiarami są kobiety aktywne politycznie. Zbadanie tego problemu może być pierwszym krokiem do przerwania tego błędnego koła, uniemożliwiającego kobietom w pełni równą mężczyznom aktywność na scenie politycznej.

W naszej analizie oparłyśmy się na definicji przyjętej w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wyróżniającej przemoc fizyczną, seksualną, psychologiczną i ekonomiczną.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter