Rok publikacji: 2022
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

The implications of the COVID-19 pandemic on fundamental rights and civic space

Pobierz publikację:
W raporcie przeanalizowano w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Opracowanie skupia się także na tym, jak rozwiązania wprowadzone w poszczególnych państwach członkowskich UE wpłynęły na możliwość korzystania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego z ich podstawowych praw i wolności. 

Raport opiera się na pogłębionej analizie istniejących opracowań, ankiecie, 29 wywiadach eksperckich i trzech grupach fokusowych. Przedstawiono w nim sposoby, w jakie pandemia wpłynęła na funkcjonowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w UE. 

W raporcie przeanalizowano również możliwe działania polityczne na szczeblu unijnym i krajowym, mające na celu sprostanie wskazanym wyzwaniom oraz zawarto zalecenia co do sposobu ich realizacji.

Niniejszy raport został opracowany dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na zlecenie Diversity Europe Group przez partnerstwo czterech instytucji: European Civic Forum, Civil Society Europe, European Center for Not-for-Profit Law oraz Instytut Spraw Publicznych. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter