Rok publikacji: 2024
Polityka Społeczna

Team Hub! Raport z analizy krajowej POLSKA

Pobierz publikację:
Projekt Team Hub! to dwuletni projekt wspierany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, którego zadaniem było poszerzenie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie stosunków pracy. Trwający 24 miesiące (od sierpnia 2022 r. do lipca 2024 r.) projekt Team Hub! łączy badania danych zastanych i badania empiryczne, a także wzajemne uczenie się i działania networkingowe prowadzące do analizy cech i wyzwań związanych z łańcuchem dostaw w handlu elektronicznym w wybranych krajach, tj. w Belgii, Estonii, Francji, Finlandii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Projekt połączył transeuropejskie konsorcjum uniwersytetów, instytutów badawczych i związków zawodowych z dziewięciu państw członkowskich UE, tj. Włoską Federację Pracowników Transportu (FILT-CGIL), Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), Belgijską Federację Transportu (ABVV-BTB), Grecką Fundację Polityki Europejskiej i Zagranicznej (ELIAMEP), Uniwersytet w Jyväskylä (JYU), Uniwersytet w Tartu (UTARTU), NOTUS - Stosowane Badania Społeczne, Fundację Instytut Spraw Publicznych (ISP), Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych (IRES). 
Polskie studia przypadków dotyczyły:
1.    Studium przypadku -Model biznesowy: Allegro: największa platforma handlu elektronicznego pochodząca z Europy
2.    Studium przypadku -Praktyki związkowe): Spór zbiorowy w firmie Amazon w Polsce
3.    Studium przypadku - Rokowania i umowy zbiorowe: Poczta Polska – Układ zbiorowy pracy obejmujący największa liczbę pracowników w Polsce
Na stronie projektu https://team-hub-project.eu/ można znaleźć: raport wprowadzający, studia przypadków z państw biorących udział w Projekcie oraz rekomendacje.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter