Rok publikacji: 2020
Europa

Szukać tego, co nas łączy. Rozwój, szanse i wyzwania partnerstw miast z Polski i Niemiec

Pobierz
Na początku ta współpraca była postrzegana bardziej jako pomoc rozwojowa, ale teraz już postrzegamy się jako równorzędni partnerzy, historia nie ma wielkiego znaczenia.
[urząd miasta, Polska]

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej to były raczej akcje pomocowe dla […]. Dziś mamy przed sobą prawdziwego partnera, który wymienia się i komunikuje.
[urząd miasta, Niemcy]

Najłatwiej jest na początku poszukać wspólnego mianownika. Szukać tego, co nas łączy, bo zawsze coś nas dzieli. Na siłę nie poszukamy partnera, ale jeżeli jest wspólny mianownik i historia, którą warto przekazać następnym pokoleniom, to zawsze będzie łączyć.
[urząd miasta, Polska]


Partnerstwa miast z Polski i Niemiec to jeden z wielu szczebli współpracy między oboma państwami. Część z nich zapoczątkowano kilkadziesiąt lat temu, kiedy zwłaszcza zachodni Niemcy chcieli nieść pomoc mieszkańcom ówczesnej komunistycznej Polski, motywowani chęcią zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej. W latach dziewięćdziesiątych i tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedstawiciele niemieckich miast dzielili się z Polakami dobrymi praktykami. Polacy postrzegali zaś kooperację z zachodnimi miastami jako dowód na przynależność do wspólnej europejskiej rodziny. Obecnie wymiana doświadczeń jest coraz częściej wzajemna, relacje są partnerskie, współpraca opiera się niejednokrotnie na konkretnych projektach. Nie oznacza to, że nie staje ona przed wyzwaniami. W niektórych miastach brakuje pomysłów, jak obecnie rozwijać kontakty, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w polsko-niemieckie wymiany i jak rozmawiać na trudne tematy. Pomaga znalezienie wspólnych obszarów zainteresowań. Wszędzie dostrzec można, że czynnikiem kluczowym dla dobrego funkcjonowania partnerstwa czy współpracy w innej formie są zaangażowani w nią ludzie. 

Publikacja stanowi podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli urzędów miejskich z Polski i Niemiec oraz kilkudziesięciu wywiadów pogłębionych z osobami zaangażowanymi we współpracę miast z obu krajów. Zawiera także rekomendacje i pomysły na rozwój partnerstw polsko-niemieckich. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter