Rok publikacji: 2022
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Szaleńcy spod szyldu agend klimatycznych. Dezinformacja i propaganda w sprawach zmiany klimatu i polityki klimatycznej. Raport z monitoringu mediów

Pobierz publikację:
Oddajemy do rąk Czytelników i Czytelniczek raport z podsumowaniem wyników monitoringu wybranych mediów pod kątem dezinformacji i propagandy dotyczącej klimatu i polityki klimatycznej.

Raport ISP „Szaleńcy spod szyldu elit klimatycznych” autorstwa Pauliny Sobiesiak-Penszko i Małgorzaty Kopki-Piątek powstał na bazie kilkumiesięcznego monitoringu wybranych (reprezentujących odmienne profile światopoglądowe) mediów pod kątem obecności w nich dezinformacji i propagandy dotyczącej klimatu i polityki klimatycznej. Pod pojęciem dezinformacji rozumiemy celowe wprowadzanie kogoś w błąd przez podawanie mylących lub fałszywych informacji, a propagandy – celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki, zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań.


Zmiana klimatu jest jednym z największych cywilizacyjnych wyzwań przyszłości. Dalszy wzrost temperatury powoduje zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a także dla gospodarki i finansów publicznych. Przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu staje się więc w zrozumiały sposób tematem wielu debat publicznych, politycznych i doniesień prasowych. Na to, co ludzie myślą o zmianie klimatu, niezaprzeczalny wpływ ma treść debaty publicznej na ten temat. Im więcej problematyki zmiany klimatu w przestrzeni publicznej, im bardziej zintensyfikowane działania związane z odchodzeniem od paliw kopalnych, tym większe prawdopodobieństwo, że temat klimatu będzie podlegał manipulacji, przekłamaniom, stronniczemu przekazowi czy wręcz propagandzie. Jak wynika z poprzedniego badania ISP „Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków” niemal połowa Polek i Polaków miała w ostatnim czasie kontakt z informacjami na temat klimatu lub polityki klimatycznej, które były celowo fałszowane lub zmanipulowane. Wiele z nich (ok. ⅓ badanych), napotykając informację o kwestiach klimatycznych, którą uznaje za fałszywą lub zmanipulowaną, nic z tym nie robi lub nie potrafi wskazać, jakie konkretne działania podjęło w takiej sytuacji. Jak się okazuje, mimowolnie stajemy się bezbronni wobec dezinformacji.


 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter