Rok publikacji: 2016
Polityka Społeczna

Solidarność w działaniu. Prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii

Pobierz publikację:
Szereg badań dotyczących aktywności Polaków w Wielkiej Brytanii wskazuje na rosnącą dynamikę zaangażowania Polaków w wielu obszarach - w tym również związaną ze sferą zawodową. W pierwszych latach fali migracji poakcesyjnej Polacy dopiero orientowali się w brytyjskich realiach. Obecnie natomiast coraz większa część pracowników czuje się już pewnie w miejscu pracy, poznaje swoje prawa i decyduje się na asertywne ich respektowanie. Coraz więcej Polaków wstępuje także do brytyjskich związków zawodowych. Mamy do czynienia zatem z pewnym dynamicznym procesem, którego kierunek wykazuje wyraźną tendencję wzrostową.

Wprawdzie zatem po dekadzie obecności polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii obserwujemy nadal niższe wskaźniki uzwiązkowienia niż średnio w tym kraju, ale jeśli jednak dynamika zjawiska utrzyma się, będziemy mogli obserwować w kolejnych latach wzrost w tym zakresie. W porównaniu do innych form aktywności Polaków na Wyspach można postawić tezę, że przynależność do związków zawodowych znajduje się w ścisłej czołówce najczęściej wybieranych form zaangażowania naszych rodaków.
 
 
Raport powstał w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych "Solidarność w działaniu. Prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii", którego celem była diagnoza sytuacji polskich pracowników w Wielkiej Brytanii, zdefiniowanie przypadków łamania praw pracowniczych oraz poziomu ich aktywności w brytyjskich związkach zawodowych. Na podstawie badań opracowano także rekomendacje, zarówno dla związków zawodowych jak i instytucji publicznych, dotyczące działań ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania Polaków w brytyjskie związki zawodowe.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter