Rok publikacji: 2020
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty

Pobierz publikację:

Niniejsza monografia, będąca plonem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego pt. „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, który odbył się w dniach 11−19 września 2019 roku we Wrocławiu, jest próbą odpowiedzi na pytania o aktualne problemy, zagrożenia i perspektywy dla rozwoju sfery publicznej w Polsce.


Stanowi ona efekt pracy autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju i za granicą, których łączy zainteresowanie zmianami społeczno-politycznymi po 1989 roku, stanem państwa, prawa i kondycją społeczeństwa obywatelskiego współczesnej Polski. Jest to trzecia z kolei publikacja będąca rezultatem pogłębionych dyskusji nad funkcjonowaniem sfery publicznej w Polsce, jakie odbywają się cyklicznie w ramach sesji poświęconych tej problematyce podczas Ogólnopolskich Zjazdów Socjologicznych. (ze Wstępu)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter