Rok publikacji: 2011

Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej

Pobierz publikację:
Celem niniejszego opracowania jest prześledzenie przebiegu procesu dostosowawczego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do reform traktatu lizbońskiego. Przekształcenia te są dość głębokie, przygotowano bowiem nową tzw. ustawę kooperacyjną, która reguluje zasady współpracy rządu z obiema izbami polskiego parlamentu w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Mimo że działania przystosowawcze nie zostały jeszcze zakończone (pojawiła się również inicjatywa prezydenta Bronisława Komorowskiego zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), warto przyjrzeć się zmianom, jakich dokonano w ciągu dwunastu miesięcy funkcjonowania Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. (ze Wstępu)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter