Rok publikacji: 2012
Równość płci

Równość szans kobiet i mężczyzn w sektorze pozarządowym

Pobierz publikację:

Niniejsze opracowanie prezentuje, jak wygląda – i jak mogłaby wyglądać – kwestia równości płci w sektorze organizacji pozarządowych. Równość płci wiąże się dwojako z sektorem pozarządowym. Po pierwsze, dotyczy samych organizacji – a więc osób (kobiet i mężczyzn) z nimi związanych. Po drugie, dotyczy osób (odbiorczyń i odbiorców), na rzecz których działają organizacje. Podmioty trzeciego sektora powinny dbać nie tyle o równościową samoorganizację, ile o równościową zmianę dla (i z udziałem) tych, na rzecz których są zaangażowane. Mogą je w tym wesprzeć instytucje grantodawcze, w dużej mierze finansujące ich działania.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter