Rok publikacji: 2018
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Polityka Społeczna

Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami – dostępne formy wsparcia i pożądane ułatwienia

Pobierz publikację:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przegląd i ocena trafności funkcjonujących w Polsce rozwiązań wobec wyzwań, z którymi mogą się mierzyć rodzice z różnymi rodzajami niepełnosprawności w wypełnianiu zadań rodzicielskich. W celu uzupełnienia zidentyfikowanych luk przedstawia ono także godne uwagi praktyki zagraniczne w zakresie wsparcia rodziców z niepełnosprawnościami w odgrywaniu tej jednej z podstawowych ról społecznych. 
 
Celem niniejszego opracowania jest z kolei dostarczenie inspiracji dla rekomendowanych zmian w otoczeniu prawnoinstytucjonalnym i w praktyce funkcjonującej w tym obszarze w Polsce. Punktem wyjścia jest krótkie omówienie regulacji prawa międzynarodowego, ustanawiających system ochrony interesów osób z niepełnosprawnościami i zaspokajaniu ich potrzeb, oparty na prawach człowieka.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter