Rok publikacji: 2020
Polityka Społeczna

RAPORT PORÓWNAWCZY. SPLIN. The Inspectorate network of the International Transport Workers Federation. A comparison of a transnational union enforcement action in Finland, Poland and Spain

Pobierz
Tradycyjne instrumenty inspektoratów pracy i partnerów społecznych w tworzeniu i egzekwowaniu standardów pracy wydają się być ograniczone, gdy nielegalne strategie biznesowe pozbawiają pracowników ich praw lub gdy złożone i ponadnarodowe modele biznesowe wykorzystują luki regulacyjne i naruszają zasady uczciwej konkurencji. W związku z tym konieczne są strategiczne i innowacyjne praktyki, aby egzekwowanie standardów pracy było skuteczniejsze, zwłaszcza w sektorach, w których często występuje niepewność zatrudnienia i częste praktyki nieprzestrzegania przepisów.

Niniejszy raport skupia się na międzynarodowych działaniach sieci inspektoratów Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) polegających na egzekwowaniu prawa w sektorze transportu morskiego w Finlandii, Polsce i Hiszpanii. Projekt bada działania związane z egzekwowaniem prawa, przedstawiając strategie współpracy w celu ochrony norm pracy i standardów socjalnych oraz promowania uczciwych warunków pracy.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci sektor transportu morskiego uległ znacznemu rozdrobnieniu, co doprowadziło do powstania wielu różnorodnych międzynarodowych podwykonawców. Outsourcing spowodował wzrost niepewnych warunków pracy pracowników. Rola inspektorów ITF w poprawie warunków pracy na statkach jest niewątpliwie ważna, a realizacja skutecznych działań egzekucyjnych na statkach objętych porozumieniem ‘Flag of Convenience’ (FOC) niekiedy jest wymagająca. Raport ten pokazuje, w jaki sposób wspólne krajowe i ponadnarodowe egzekwowanie (co-enforcement) standardów może funkcjonować efektywnie pomiędzy inspektorami ITF i ich partnerami współpracującymi, gdy istnieje wzajemne zrozumienie wagi dzielenia się wiedzą o najlepszych praktykach. Jednak w niektórych przypadkach wspólne egzekwowanie (co-enforcement) może być utrudnione przez kulturę organizacyjną i / lub różnice prawne partnerów współpracujących zaangażowanych w działania ITF.
W raporcie porównawczym podsumowano najważniejsze wyniki i wnioski wyciągnięte podczas dwuletniego międzynarodowego projektu badawczego „SPLIN, Sprawiedliwe warunki pracy: badanie wkładu inicjatyw współpracy partnerów społecznych i inspekcji pracy”

Link do opisu projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“. Numer umowy grantowej: VS/2019/0080. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter