Rok publikacji: 2009

Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się

Pobierz
Warszawa 2009, str 238.

Świadomość nieuchronnego starzenia się ludności powoli staje się stałym elementem wszystkich wizji przyszłości. Ten proces demograficzny pociąga za sobą wiele ważkich skutków, wpływających w zasadzie na każdą sferę życia, których nie zawsze jesteśmy świadomi i na które nie zawsze możemy się przygotować.
Prezentowany w niniejszym tomie raport z badań pokazuje, jak do  starości przygotowuje się powojenny wyż demograficzny oraz inne osoby znajdujące się na przedpolu starości,  czyli łącznie ponad 27% populacji Polaków. Od przyszłych zachowań tej zbiorowości, jej wyborów odnośnie momentu przejścia na emeryturę, dbałości o zdrowie, umiejętności podtrzymywania nieformalnych więzi czy skłonności do oszczędzania, zależeć będzie  w znacznym stopniu stabilność ekonomiczna, społeczna i polityczna naszego kraju w nadchodzących trzech dekadach.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter