Rok publikacji: 2009

Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się

Pobierz publikację:
Warszawa 2009, str 238.

Świadomość nieuchronnego starzenia się ludności powoli staje się stałym elementem wszystkich wizji przyszłości. Ten proces demograficzny pociąga za sobą wiele ważkich skutków, wpływających w zasadzie na każdą sferę życia, których nie zawsze jesteśmy świadomi i na które nie zawsze możemy się przygotować.
Prezentowany w niniejszym tomie raport z badań pokazuje, jak do  starości przygotowuje się powojenny wyż demograficzny oraz inne osoby znajdujące się na przedpolu starości,  czyli łącznie ponad 27% populacji Polaków. Od przyszłych zachowań tej zbiorowości, jej wyborów odnośnie momentu przejścia na emeryturę, dbałości o zdrowie, umiejętności podtrzymywania nieformalnych więzi czy skłonności do oszczędzania, zależeć będzie  w znacznym stopniu stabilność ekonomiczna, społeczna i polityczna naszego kraju w nadchodzących trzech dekadach.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter