Rok publikacji: 2021
Polityka Społeczna

Przewodnik dla pracowników po europejskich radach zakładowych

Pobierz publikację:

Europejskie rady zakładowe to ciała informacyjno-konsultacyjne, które można tworzyć w dużych ponadnarodowych firmach działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawą ich funkcjonowania jest Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. W niniejszym przewodniku opisano podstawowe zasady, na jakich tworzone są i działają rady, jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorstwo, aby takie ciało mogło w nim powstać, jakie korzyści może przynieść rada pracownikom, jakie wyzwania ze sobą niesie, jakie są jej ograniczenia, a także jak powinni postępować pracownicy chcący jak najefektywniej wykorzystać oferowane przez nią możliwości.

Przewodnik powstał w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Improving the equality and level of the representation of employees through organisational assimilation and the efficient use of the EWC instrument by parties interested in industrial relations", współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter