Rok publikacji: 2012
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych

Pobierz publikację:
W niniejszym raporcie zostaną przedstawione najważniejsze problemy i obszary, które wymagają pilnej regulacji prawnej, prac koncepcyjnych lub podjęcia działań organizacyjno-technicznych, będą także sformułowane rekomendacje, jakie przyczynią się do zwiększenia przejrzystości finansowania polityki w Polsce. Przygotowując niniejszy tekst, korzystano z różnorodnych źródeł, między innymi analiz i rekomendacji Państwowej Komisji Wyborczej i innych organów państwowych, analiz Fundacji im. Stefana Batorego i Instytutu Spraw Publicznych, rekomendacji GRECO dla Polski3, głosów ekspertów, uwzględniono doświadczenia z praktyki wyborów parlamentarnych 2011 roku, przeprowadzanych na mocy nowego Kodeksu wyborczego. Bardzo istotne były również ustalenia dyskusji panelu eksperckiego poświęconego jawności finansowania polityki, który został zorganizowany przez Instytut Spraw Publicznych 3 kwietnia 2012 roku

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter