Rok publikacji: 2010

Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16. Wybrane zagadnienia

Pobierz publikację:

      W dyskusji nad reformą prawa wyborczego coraz częściej podnoszone są głosy o potrzebie obniżenia wieku wyborczego poniżej 18 lat.  W kilku państwach europejskich młodzi wyborcy mają prawo wybierania władz lokalnych. Na przyznanie czynnego prawa wyborczego we wszystkich wyborach obywatelom 16-letnim jako pierwsza w Unii Europejskiej zdecydowała się w 2008 r. Austria. Rozwiązanie zakładające obniżenie cenzusu wieku zyskuje w Europie coraz większe grono zwolenników. Także w Polsce pojawił się postulat wprowadzenia czynnego prawa wyborczego od lat 16 w wyborach samorządowych. Jak pokazują wyniki badań ISP - Polacy są do tej propozycji nastawieni bardzo sceptycznie. Barierą na drodze do przyznania 16-latkom prawa głosu w wyborach krajowych pozostaje również konieczność zmiany Konstytucji RP.

   Na szczeblu Unii Europejskiej aktualnie opracowywany jest projekt, który dopuszcza głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego osób 16-letnich. Jeśli zostanie on zaakceptowany, 16-latkowie do urn mogą pójść już w wyborach europejskich w 2014 r. Debata nad zasadnością obniżania cenzusu wyborczego w Unii Europejskiej toczyć się będzie także z udziałem Polski.

    Zapraszamy do zapoznania się z raportem (analizą politologiczną) autorstwa M. Waszaka i dr. J. Zbieranka, ukazującym ewolucję podejścia do problemu obniżania wieku wyborczego oraz związane z nim najważniejsze dylematy, dyskutowane na świecie i w Polsce.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter