Rok publikacji: 2022
Polityka Społeczna

Dialog społeczny wokół dualnego kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania

Pobierz publikację:
Niniejszy raport służy zaprezentowaniu wyników badania terenowego funkcjonowania dualnego schematu szkolnictwa zawodowego w Polsce, w tym roli różnych interesariuszy systemu oświaty w jego reformach przeprowadzonych w ostatnich latach oraz w jego bieżącym funkcjonowaniu. W trakcie badania przeprowadzono dwadzieścia sześć indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji uczestniczących w systemie edukacji zawodowej. Wywiady zrealizowano w okresie od kwietnia do września 2021 roku. Na liście informatorów znajdują się przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie i funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego na różnych szczeblach. Już na etapie projektowania badania wyróżniono trzy analityczne poziomy zarządzania systemem: 1. polityczno-strategiczny, 2. techniczno-strategiczny, 3. techniczny operacyjny.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter