Rok publikacji: 2012
Polityka Społeczna

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem

Pobierz publikację:

Publikacja przybliża sytuację pracowników socjalnych i kondycji pracy socjalnej w Polsce dwudzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych.
 
Tak jak w całej Europie, również w Polsce rośnie w siłę nurt aktywizacji, którego zwolennicy podkreślają, że służby społeczne powinny prowadzić nie tylko programy osłonowe typu safety net, ale także programy ukierunkowane na życiowe usamodzielnianie klientów. W nurcie aktywizacji postrzega się bowiem ideę obywatelstwa przez pryzmat zapewnienia realnych możliwości pełnego uczestniczenia obywateli w życiu społecznym, nie zaś zagwarantowania im określonego katalogu formalnych uprawnień.
 
W dyskursie publicznym pojawił się ponadto postulat, aby wspierać nie tylko poszczególnych klientów w potrzebie, ale także całe społeczności lokalne  - zaniedbane, zepchnięte na margines życia społecznego i ekonomicznego.  Pojawiły się również postulaty integracji działań służb społecznych z innymi służbami publicznymi, przede wszystkim ze służbami zatrudnienia, a także z działaniami podmiotów szeroko rozumianego sektora społecznego.
 
 
Publikacja dostępna jest w formie  elektronicznej do pobrania poniżej.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter