Rok publikacji: 2018
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Europa

Więcej niż populizm. Zjawisko trybalizmu na Węgrzech i w Polsce

Pobierz
W naszym badaniu staraliśmy się zidentyfikować „popytową” stronę populizmu. Chcieliśmy zbadać, jak populistycznym politykom udaje się wykonać magiczną sztuczkę: mobilizować własny elektorat w oparciu o antyelitarystyczne hasła, kiedy jednocześnie sami są elitą polityczną? W jaki sposób mogą utrzymać swój twardy elektorat w zadowoleniu i kto w społeczeństwie reaguje pozytywnie na proponowany przez nich sposób rządzenia? Zajmowało nas także, jaki może być szerszy, długoterminowy wpływ prowadzonej przez nich polityki?

Zaczęliśmy badać populizm, ale znaleźliśmy coś bardziej złowrogiego i niebezpiecznego: trybalizm - autorytarne, antypluralistyczne podejście do polityki, które również może odwołać się do przemocy w życiu publicznym. Trybalizm zdecydowanie podważa procesy demokratyczne, ponieważ czyni podążanie za przywódcą „plemienia” i pokonanie innego „plemienia” prawie jedynym celem polityki. Podważa debaty polityczne i umieszcza rzeczywistość w nawiasach. Choć wydaje się, że jest to zjawisko bardziej związane z duchem czasu niż tylko regionalne, taka plemienność może być szczególnie destrukcyjna dla instytucji demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie instytucje te są ciągle młode i delikatne, a normy demokratyczne są wyraźnie słabiej zakorzenione.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter