Rok publikacji: 2013
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu

Pobierz publikację:
Książka dotyczy pomagania, czyli problematyki istotnej z punktu widzenia wielu wymiarów życia jednostkowego i zbiorowego, także dla działalności instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Autorka podejmuje kwestię obecności i sposobu przedstawiania w mediach całego kompleksu zjawisk związanych z pomaganiem. Książka dotyczy więc bardzo aktualnych, a przy tym nie do końca rozpoznanych i zbadanych, zwłaszcza w polskich realiach, kwestii, jakimi jest z jednej strony pomoc, zbiorowa i indywidualna, jako forma relacji międzyludzkich i forma działalności w sferze publicznej oraz z drugiej strony rola w tej dziedzinie mediów, odzwierciedlających, a jednocześnie kreujących problemy i ich obrazy w dyskursie publicznym, nadających im rangę ważności lub nieważności. Książka Magdaleny Dudkiewicz wypełnia istniejącą lukę w naszej wiedzy i odpowiada na wyraźne potrzeby badawcze, mające nie tylko charakter poznawczy, ale jednocześnie praktyczny i aktualny. Odpowiada na te potrzeby w sposób bardzo interesujący poznawczo, a przy tym zdyscyplinowany i rygorystyczny metodologicznie; ważną częścią rozprawy jest bowiem jej warstwa metodologiczna, bardzo starannie przygotowana, ujawniająca w każdym szczególe oryginalny warsztat badawczy Autorki. 
 
(z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej) 
 
 
Magdalena Dudkiewicz we wstępie przyznaje, że oddaje do rąk czytelników dzieło niepełne i niedoskonałe, ale wydaje mi się, że to daleko idąca skromność. Rzetelne badania, zaprezentowane w pracy, ani nie są powierzchowne, ani nie są przypadkowe. Są bardzo wnikliwe i pozwoliły Autorce wyciągać ważne i ciekawe wnioski, z których powinni przede wszystkim skorzystać dziennikarze, bo to przecież i o nich praca i do nich kierowana (Autorka także zaznacza, że kieruje ją do socjologów i teoretyków mediów). Sama Magdalena Dudkiewicz nie jest medioznawcą, co zaznacza (także we wstępie), ale dzięki połączeniu doświadczeń, ogromnej wiedzy, aparatu badawczego socjologa ze zdobytą wiedzą (świetnie opanowaną) medioznawczą powstała cenna praca, pokazująca obraz przekazów medialnych dotyczących tematu głównego (mówienia o pomaganiu w mediach).  Książka jest ważna nie tylko dla socjologów, ale także dla medioznawców oraz dla wszystkich osób interesujących się problematyką informowania przez media o świecie. Wyjaśnia – na podstawie zaprezentowanych badań – jak dochodzi do nakręcania spirali sensacji właśnie przez dziennikarzy za pośrednictwem najsilniejszego współcześnie aparatu  jakim są media.
 
(z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego) 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter