Rok publikacji: 2014
Europa

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przygranicznej

Pobierz publikację:
Obecne relacje między Polską i Niemcami są bardzo dobre, ale ich pozytywny stan nie powinien demobilizować. Wprost przeciwnie – ta niemal idealna sytuacja pozwala stawiać pytania o to, które dziedziny stosunków               polsko-niemieckich, choć doszło w nich do znacznej poprawy, nadal wymagają specjalnego zaangażowania          i dodatkowej uwagi. Jednym z takich obszarów jest bezpieczeństwo. Przez lata istniały w tej kwestii dwie trudności – problem wysokiego poziomu przestępczości i problem ograniczonej polsko-niemieckiej współpracy       w celu jej zwalczania. Dziś pozostał już tylko pierwszy problem, należy więc dołożyć starań, aby i on został rozwiązany. Jego istotnym aspektem jest spadek poczucia bezpieczeństwa wśród przygranicznej społeczności niemieckiej, który wystąpił mimo poprawy kooperacji polskich i niemieckich służb zaangażowanych w czuwanie nad bezpieczeństwem i mimo ogólnego zmniejszenia się liczby przestępstw w porównaniu z danymi z lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter