Rok publikacji: 2011

Polityka migracyjna Gruzji: wnioski z polskich doświadczeń

Pobierz
Całościowa reforma polityki migracyjnej jest warunkiem postępów Gruzji na drodze do ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Doświadczenia Polski w mobilizacji środków, koordynacji międzyresortowej i reformach prawnych, które uwieńczyło wejście do UE i grupy Schengen, cieszą się coraz większym zainteresowaniem władz gruzińskich. W zgodnej opinii gruzińskich parlamentarzystów, urzędników i ekspertów, Polska ma szansę stać się wzorem transformacji z kraju niegdyś postrzeganego jako źródło ryzyka migracyjnego w ważne ogniwo europejskiego systemu kontroli migracyjnej. Niniejszy raport jest wynikiem współpracy ekspertów polskich i gruzińskich, którzy wskazują na aktualność polskich doświadczeń dla usunięcia braków w gruzińskiej polityce wizowej, systemie kontroli granic i migracji oraz integracji cudzoziemców. W raporcie znalazły się rekomendacje dla Parlamentu i rządu Gruzji oraz dla Unii Europejskiej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter