Rok publikacji: 2021
Europa

Polexit w polskiej debacie publicznej

Pobierz publikację:
Co uczestnicy i uczestniczki debaty mają na myśli, gdy odwołują się do hasła polexit w dyskusji o przyszłości Polski w UE? Chodzi zarówno o faktyczne opuszczenie przez Polskę struktur Unii Europejskiej, jak i sytuację mniej drastyczną, lecz niosącą zbliżone skutki polityczne. Mianowicie o izolację na scenie europejskiej, wykluczenie Polski z grona krajów mających wpływ na unijne decyzje, reformy i scenariusze, wreszcie – odcięcie od środków finansowych UE. Wskazuje to na odmienne postrzeganie różnych „polexitowych” czynników, ich mocy sprawczej i związków przyczynowo-skutkowych – od intencjonalnego działania na rzecz wyprowadzenia Polski z UE, przez potencjalne opuszczenie struktur UE, po łagodniejsze w skutkach i wydźwięku „wyjście poza standardy europejskie”.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter