Rok publikacji: 2016
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Pieniądze i polityka na szczeblu lokalnym

Pobierz publikację:
Swoboda angażowania się w politykę i jawność finansowania takiej działalności to dwie podstawowe zasady o ugruntowanej pozycji w europejskich standardach organizowania procesów wyborczych. Do ich zagwarantowania są potrzebne nie tylko skuteczne mechanizmy kontroli publicznej i nieuchronność sankcji za ewentualne naruszenia obowiązującego prawa. Olbrzymia rola w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu kontroli finansowania polityki leży także po stronie aktywnych obywateli, angażujących się w przebieg procesów demokratycznych i sprawowanie nad nimi społecznej kontroli.
 
W niniejszej publikacji prezentujemy wyniki monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej z 2014 roku, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu wolontariuszy. W kilkunastu miastach Polski wolontariusze obserwowali przebieg kampanii wyborczej, zbierając dane na temat gromadzenia i wydatkowania środków przez komitety wyborcze. Informacje te były następnie weryfikowane z przedłożonymi przez komitety sprawozdaniami finansowymi i uzupełniane o wywiady z przedstawicielami organów wyborczych z różnych miast.
 
Mamy nadzieję, że zaprezentowane przez nas wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych działań dostarczą inspiracji dotyczących zarówno ogólnych kierunków, jak i konkretnych działań związanych z ulepszaniem systemów kontroli i ze zwiększaniem przejrzystości finansowania kampanii wyborczych w Polsce.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter