Rok publikacji: 2011
Polityka Społeczna

Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej

Pobierz publikację:
Część pierwsza publikacji ukazuje najszerszą perspektywę dyskusji o partycypacji  w rozmaitych sferach refleksji: od filozoficznej, przez socjologiczną, politologiczną, po historiozoficzną. Jest to więc szczególny wybór określonych propozycji – niewątpliwie jednych z wielu – spojrzenia na zjawisko partycypacji, poszukiwania jej źródeł w myśli
filozoficznej, odnajdywania jej historycznych przejawów w organizacji społeczeństw i społeczności, wskazywaniawspółczesnych szans rozwoju związanych z upowszechnianiem się nowych technologii informacyjnych. Jest to także propozycja polemiki i rewidowania upowszechnionych sposobów pojmowania zjawiska partycypacji.

Teksty zebrane w części drugiej są wyraźnie osadzone we wspólnych ramach teoretycznych. Zostały one skonstruowane zarówno przez wyłożenie określonego sposobu rozumienia i definiowania partycypacji publicznej, jak i przez przedstawienie propozycji budowania modeli partycypacji, czyli próby opisania samego zjawiska i jego rozmaitych form (odmian, wymiarów). Czytelnik znajdzie tutaj także opracowania „egzemplifikacyjne”, prezentujące partycypację publiczną w działaniu, ilustrujące sytuacje i procesy partycypacyjnego podejmowania i (lub) wdrażania decyzji publicznych właśnie w ujęciu przedstawionych modeli partycypacji.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter