Rok publikacji: 2011

Organizowanie społeczności lokalnej / analizy, konteksty, uwarunkowania

Pobierz publikację:
Publikacja jest pierwszym opracowniem inaugurującym serię anliz poświęconych środowiskowej pracy socjalnej, która jest efektem prac prowadzonych w ramach Laboratorium Innowacji Społecznej. LIS jest interdyscyplinarnym zespołem dwunastu ekspertów ujmujących zagadnienia związane z organizowaniem społeczności lokalnych w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym, które zostało powołane  w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seria „Prace LIS” przedstawia kluczowe  uzgodnienia, doświadczenia i rozwiązania, jakie będą wypracowywane na każdym z etapów pracy Laboratorium. Sam tytuł nawiązuje do roboczego charakteru serii, a także laboratoryjnej metody poszukiwań uczestniczących w nim ekspertów.   

Pierwsza publikacja poświęcona została zdefiniowaniu stanu aktualnej wiedzy w zakresie organizowania społeczności lokalnej, opisowi wybranych doświadczeń polskich i zagranicznych oraz szerokiemu naświetleniu samego zagadnienia środowiskowej pracy socjalnej z wielu perspektyw badawczych i dyscyplinarnych.

Mamy nadzieję, że dostarczy ona inspiracji i wiedzy z zakresu środowiskowej pracy socjalnej oraz przyczyni się do poszerzenia toczącej się już debaty w Polsce nad wprowadzeniem i usystematyzowaniem nowych działań pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się organizowaniem społeczności lokalnych.

Publikacja dostępna jest w formie  elektronicznej do pobrania poniżej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter