Rok publikacji: 2012

Opinia w sprawie dopuszczalności stosowania kwot płci w zarządach spółek

Pobierz publikację:
Problem nieproporcjonalnie niskiej liczby kobiet w stosunku do mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie dotyczy właściwie wszystkich państw i regionów świata, niezależnie od stopnia zaawansowania równouprawnienia płci i stanu gospodarki. Zwiększenie wpływu kobiet na gospodarkę jest niewątpliwie pożądane zarówno z punktu widzenia aksjologii praw człowieka – jako realizacja zasady równości i niedyskryminacji, jak i ze względów ekonomicznych, o czym świadczą wyniki badań, wskazujące korzyści płynące z metod zarządzania stosowanych przez kobiety . Dlatego coraz więcej państw decyduje się na wprowadzenie, w rozmaitych wariantach, takich środków, jak kwoty w zarządach spółek czy w radach nadzorczych, które mają na celu przyspieszenie wzrostu liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach w biznesie. Należą do nich między innymi Norwegia, Hiszpania, Belgia, Francja, Włochy, Holandia i Australia. Warto zatem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o ot, czy prawo polskie dopuszcza możliwość zastosowania takich instrumentów. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter