Rok publikacji: 2010

Obywatel i Prawo 2002-2010

Pobierz
Od ośmiu Instytut Spraw Publicznych wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności realizują Program „Obywatel i Prawo”.  Jego celem jest kompleksowe wspieranie poradnictwa prawnego i obywatelskiego – zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym, a także analiza oraz opracowywanie rekomendacji na rzecz systemowych mechanizmów wzmacniających dostęp obywateli do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Program podejmuje inicjatywy, które w dłuższej perspektywie prowadzą do przełamywania bezradności i zmniejszania obszarów społecznej marginalizacji poprzez pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania z ich praw w sferze publicznej.

Zapraszamy do lekury publikacji podsumowującej najważniesze elementy z dotychczas zrealizowanych edycji programu.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter