Rok publikacji: 2019
Dialog, praca i integracja społeczna

Nowe formy pracy w Polsce

Pobierz
Od co najmniej trzech dekad w Europie obserwujemy odejście od standardowych sposobów organizowania pracy w kierunku rozwiązań bardziej elastycznych. Związane jest to z przemianą modelu gospodarki (od fordowskiego do postfordowskiego), a w ostatnich latach także z rewolucją cyfrową wyrażającą się w upowszechnieniu komputerów, urządzeń mobilnych połączonych internetem. Nowe rozwiązania otwierają pole możliwościom wykonywania pracy, ale również mogą wiązać się z prekaryzacją, zmniejszeniem zabezpieczenia społecznego czy korozją zbiorowych stosunków pracy. Eurofound – agencja Komisji Europejskiej – zaproponowała w 2015 roku klasyfikację najnowszych, powstałych w XXI wieku nowych form pracy. Obejmuje ona dziewięć dotychczas niewystępujących zjawisk, opierając się na przeprowadzonym przeglądzie rynków pracy w Unii Europejskiej. Należą do nich:

•    dzielenie się pracownikiem (employee sharing),

•    dzielenie stanowiska pracy (job sharing),

•    zarządzanie tymczasowe (interim management),

•    praca dorywcza (casual work),

•    praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych

•    (ICT-mobile work),

•    praca za talony (voucher-based work),

•    praca portfelowa (portfolio work),

•    praca platformowa (crowd employment),

•    zatrudnienie wspólne (collaborative employment

Niniejszy raport zawiera wnioski z szerokiego badania nowych form pracy w Polsce, w oparciu o reprezentatywne ogólnopolskie badania sondażowe i pogłębione badania jakościowe. Raport powstał w ramach międzynarodowego projektu pt. „The Adaptation of Industrial Relation towards the New Forms of Work”.


Publikacja ta powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z linii budżetowej VP/2017/004 DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter