Rok publikacji: 2005

Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych

Warszawa 2005, str. 201.

."(...) Dla nowych państw członkowskich, w tym dla Polski, Czech oraz Słowacji, przystąpienie do Unii Europejskiej oznaczało realizację celów wyznaczonych jeszcze pod koniec zimnej wojny. Wszystkie te kraje dążyły do pełnej integracji ze światem zachodnim, w tym z Unią oraz NATO. Paradoksalnie ich marzenia zostały zrealizowane w momencie, gdy doszło do poważnych pęknięć na bryle jednolitego Zachodu. Tym samym państwa, takie jak Polska, zostały postawione w trudnej sytuacji. Partnerzy po obu stronach Atlantyku wymagali od państw regionu dokonania zasadniczego wyboru. Zarówno prezydent Francji Chirac, jak i amerykański sekretarz obrony Rumsfeld oczekiwali wybrania alternatywy: albo Ameryka, albo Europa. Tymczasem żaden z krajów regionu nie kwapił się do dokonania takiego manewru. Podstawowym celem ich polityki zagranicznej stało się utrzymanie jedności Zachodu, nawet za cenę oskarżeń o proamerykanizm. (...)" (ze Wstępu)

Warszawa: 2005, str 201


Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter