Rok publikacji: 2005

Money and Politics in Poland

Warszawa 2005, str. 336.

Książka ta opisuje trendy w finansowaniu partii politycznych w okresie demokratyzacji w Polsce w latach 1989-2002. Jest to pierwsze tak głębokie studium na ten temat w kraju postkomunistycznym. W książce znajduje się wiele nowych informacji empirycznych i wniosków dotyczących rozwoju sposobów finansowania partii politycznych w warunkach przemian ustrojowych w krajach postkomunistycznych. Polski przykład pokazuje wyraźne trudności w stworzeniu przejrzystego i niepodatnego na nadużycia systemu finansowania partii politycznych. Rozważana jest teza, że problem prawnej regulacji aktywności partii politycznych i ich finansów nie był wystarczająco często poruszany w pierwszych latach transformacji. Książka ukazuje wagę problemów związanych z finansowaniem polityki, upatrując w nich źródła demokratyzacji, ale również korupcji w krajach postkomunistycznych.

Publikacja w angielskiej wersji językowej


Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter