Rok publikacji: 2020
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Młodzi w Europie Środkowej 2020. Wyniki badania w Polsce

Pobierz publikację:

Badanie „Młodzi w Europie Środkowej 2020“ zostało zrealizowane wspólnie z National Democratic Institute (NDI). Zapytaliśmy młodych o opinię na temat stanu rządów demokratycznych, priorytetów wpływających na ich preferencje wyborcze, partycypację publiczną i źródła informacji o polityce.

Badanie stanowi kontynuację działań podjętych na początku 2018 roku, kiedy zadaliśmy młodym Polkom i Polakom w większości podobne pytania (zob. wyniki na stronie ISP). Dzięki temu możemy teraz przyjrzeć się ewentualnym zmianom w ich opiniach i postawach. Analogiczne działania badawcze w oparciu o ten sam kwestionariusz podjęli partnerzy w pozostałych krajach wyszehradzkich. W rezultacie zainteresowane osoby będą mogły porównać wyniki pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W badaniu ilościowym w Polsce wzięło udział 750 respondentów w wieku od 16 do 29 lat. W tym celu w okresie od 2 do 7 lipca 2020 roku wykorzystano metodę komputerowego wywiadu online (CAWI - Computer-Assisted Web Interviewing). 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter