Rok publikacji: 2010

Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu

Pobierz publikację:
Publikacja, którą przekazujemy do rąk czytelnika, jest podsumowaniem projektu badawczego „Ujawnianie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego”, realizowanego w latach 2009-2010 przez Instytut Spraw Publicznych. Celem projektu było opisanie istniejących mechanizmów lobbingu w samorządzie województwa.

Raport został stworzony na podstawie badań jakościowych oraz monitoringu prowadzonego na szczeblu samorządowym. Dzięki wywiadom z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego (członkami zarządów i prezydiów sejmików oraz wysokimi urzędnikami i radnymi), a także studiom przypadku wykonanym we wszystkich szesnastu województwach udało nam się określić, kto jest najczęstszym adresatem działań lobbingowych w samorządzie wojewódzkim oraz jakie podmioty wywierają wpływ na władze regionalne. W ramach projektu udało się także zidentyfikować obszary, w których lobbing pojawia się najczęściej, a także sposoby wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez samorząd regionalny.

Na podstawie ustaleń badawczych stworzono rekomendacje oraz zidentyfikowano szanse i ryzyka związane z lobbingiem w samorządzie województwa. Dopełnienie publikacji stanowi aneks w postaci ekspertyzy dr. Marcina M. Wiszowatego zawierającej przegląd regulacji lobbingu  samorządowego na świecie.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter