Rok publikacji: 2022
Polityka Społeczna

Let us participate – raport podsumowujący

Pobierz publikację:
Niniejsza publikacja dotyczy regulacji i praktyk uczestnictwa pracowników w dialogu społecznym w sytuacji restrukturyzacji w międzynarodowych korporacjach działających na terenie Unii Europejskiej. Raport jest podsumowaniem projektu „Let Us Participate! Cross-border reorganization and the future of employee involvement in corporate governance” obejmującego partnerstwo reprezentujące sześć krajów: Danię, Hiszpanię, Macedonię Północną, Polskę, Rumunię, Włochy (lider). Każda część publikacji zawiera zarys kluczowych wyników badań krajowych w perspektywie porównawczej. Poszczególne rozdziały raportu zawierają dwie ogólne części: krótki opis regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym oraz opinie partnerów społecznych na temat przedmiotu analizy. Raport jest zakończony podsumowaniem rekomendacji przed stawionych przez partnerów, skierowanych do podmiotów publicznych i ustawodawców, wskazujących, jakie działania należy podjąć w celu poprawy dialogu społecznego i ustanowienia silnych transgranicznych negocjacji zbiorowych.

Raport został przetłumaczony na wszystkie języki reprezentowane w partnerstwie: http://letusparticipate.com/documents 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter