Rok publikacji: 2016
Migracje

LE CHÉILE Jak angażować się społecznie i włączać w życie publiczne w Irlandii?

Pobierz publikację:
Polacy mający obywatelstwo Unii Europejskiej automatycznie nabywają wiele uprawnień, które mogą być pomocne w odnalezieniu się w nowych warunkach i w aktywnym włączeniu się w życie społeczne kraju przyjmującego. Dotyczy to udziału w wyborach samorządowych, wyborach europejskich i referendach, a także podejmowania inicjatyw obywatelskich, pracy społecznej czy wolontariatu. To, w jakim stopniu będzie można z nich skorzystać, zależy od aktywności poszczególnych osób i otwarcia się na sprawy najbliższego otoczenia. Podejmującsię działalności społecznej, można nawiązać wiele nowych znajomości z Polakami, Irlandczykami i innymi mieszkańcami wyspy. Zaangażowanie w życie społeczne w nowym miejscu zamieszkania może być w ten sposób pożyteczne zarówno dla całej lokalnej społeczności, jak i dla nas samych. Daje poczucie sensu, przynależności do grupy i samorealizacji. Jest to dobry sposób na nabycie nowych umiejętności interpersonalnych, które mogą okazać się bardzo przydatne w trakcie szukania własnego miejsca na rynku pracy.
 
W osiągnięciu wszystkich tych rezultatów może pomóc niniejszy informator, zawierający praktyczne porady dotyczące możliwości angażowania się w życie społeczne w Irlandii, udziału w różnych głosowaniach, podejmowania inicjatyw obywatelskich czy pracy społecznej. W publikacji znajdują się ponadto słowniczek pojęć dotyczących wyborów i życia politycznego w Irlandii oraz wskazówki, w jaki sposób samemu rozpocząć działalność polityczną na poziomie samorządowym.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter