Rok publikacji: 2018
Równość płci

Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych

Pobierz publikację:
Podstawy programowe i podręczniki szkolne takich przedmiotów jak: wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, etyka, edukacja wczesnoszkolnado zostały poddane krytycznej analizie treści z perspektywy feministycznej, akcentującej znaczenie płci w życiu społecznym.
 
Autorki poszukują odpowiedzi na pytania:
 
• Czy i jak w analizowanych materiałach została uwzględniona problematyka dotycząca płci, równości płci, relacji między kobietami i mężczyznami, dyskryminacji związanej z płcią?
 
• Czy na podstawie analizowanych programów i podręczników szkolnych można dostrzec wrażliwość na kwestie związane z płcią?
 
• Czy i jak w analizowanych materiałach pojawia się problem różnorodności związanej z niepełnosprawnością, kolorem skóry czy narodowością?
 
Kwestie tolerancji, dyskryminacji i równości, jak się wydaje, nierozerwalnie wiążą się nie tylko z problemem płci, ale także z zagadnieniem traktowania wszelkiej różnorodności.

Publikacje o podobnej tematyce

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter