Rok publikacji: 2022
Równość płci

Kto jak kto, ale to kobiety powinny zmieniać świat. Raport z badań aktywistek z województwa śląskiego

Pobierz publikację:
Kim są aktywne kobiety ze Śląska? Co robią i skąd czerpią inspiracje do społecznego zaangażowania? Co im pomaga a co przeszkadza w działaniu na rzecz lokalnej społeczności i otoczenia? Przedstawiamy raport z badania, które miało na celu poznanie obszarów i celów aktywności kobiet oraz systemowych i lokalnych uwarunkowań tej aktywności. Chciałyśmy poznać bariery utrudniające ich zaangażowanie w życie publiczne oraz potrzeby w zakresie wsparcia, które ułatwiłoby aktywizację kobiet. Badanie zostało przeprowadzone metodą jakościową na podstawie wywiadów pogłębionych z mieszkankami wybranych miast województwa śląskiego, przede wszystkim z lokalnymi aktywistkami działającymi w sferze społecznej lub politycznej (na przykład w organizacjach społecznych, partiach politycznych, grupach nieformalnych). W rozmowach pytałyśmy o doświadczenie i motywację kobiet, aby z perspektywy ich zaangażowania zidentyfikować główne czynniki determinujące aktywność kobiet i obszary tej aktywności. Wywiady zostały przeprowadzone w ramach projektu „Frelki-Obywatelki – wsparcie kobiet w województwie śląskim”, realizowanego przez Fundację Rzecz Społeczna z Katowic we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych z Warszawy oraz Phronesis SA z Norwegii i dzięki finansowemu wsparciu programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter