Rok publikacji: 2010

Kształtowanie się stanowisk politycznych na temat imigracji i imigrantów w Polsce w latach 2001–2005

Pobierz
Niniejsze opracowanie jest próbą analizy sposobu postrzegania zjawiska imigracji i stosunku wobec imigrantów w ofertach programowych parlamentarnych partii politycznych w Polsce w latach 2001–2005, a więc w okresie, gdy rozpoczął się proces stopniowego wprowadzania problematyki imigracji do wyborczych i partyjnych programów polskich ugrupowań politycznych. Chociaż kwestie te znalazły się w obszarze większego zainteresowania jedynie dwóch ówczesnych partii parlamentarnych, to jednak ujawniły one swoją siłę w rozbudzaniu i ogniskowaniu sporów ideowych dotyczących stosunku do „innych” („obcych”), wywołały również szerszą dyskusję nad kształtem i charakterem pożądanej tożsamości narodowej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter