Rok publikacji: 2013
Równość płci

Kobiety, wybory, polityka

Pobierz publikację:

W grudniu 2012 roku Instytut Spraw Publicznych zakończył dwuletni projekt badawczy dotyczący udziału kobiet w procesie wyborczym. Pod merytorycznym kierownictwem prof. Małgorzaty Fuszary, zespół Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych dokonał analizy uczestnictwa kobiet w wyborach samorządowych 2010 i parlamentarnych 2011 roku. Interdyscyplinarny zespół złożony z socjolożek i socjologów, prawników i prawniczek, politologów i politolożek zrealizował badania jakościowe oraz ilościowe, dzięki którym udało się zidentyfikować bariery uniemożliwiające kobietom kandydowanie w wyborach na równych zasadach z mężczyznami. Czas, w którym realizowane były badania, zbiegł się z pierwszymi w Polsce wyborami parlamentarnymi, w których zastosowane zostały kwoty płci. Efektem pracy badaczek i badaczy jest dzięki temu aktualna analiza wpływu tego rozwiązania na partycypację polityczną kobiet, a także zbiór rekomendacji umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie kwotowego mechanizmu.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter