Rok publikacji: 2022
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań

Pobierz publikację:
Wojna w Ukrainie wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski, ale także sytuację żywnościową na całym świecie, w tym przełoży się na wzrost cen żywności i konieczność zmniejszania zależności od Rosji w zakresie produkcji żywności. Na kryzys ten nakładają się inne wyzwania związane z globalnym ociepleniem i kryzysem bioróżnorodności. 

Model rozwoju wsi i rolnictwa, który będzie odporny na takie kryzysy i będzie mógł im sprostać musi mieć charakter zrównoważony - łączyć produkcję żywności z dbałością o środowisko, nieodnawialne zasoby oraz jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. 

W prezentowanym raporcie poszukujemy odpowiedzi na pytania jaką rolę mogą odegrać kobiety w ekologicznej transformacji wsi, czy są lub mogą być liderkami w ochronie klimatu i środowiska w środowiskach wiejskich i co sprzyja ich zaangażowaniu i na jakie napotykają bariery?  A także jak włączać mieszkanki terenów wiejskich w ochronę klimatu i środowiska? 

Publikacja przygotowana wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla na podstawie ogólnopolskiego badania postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu. 
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter