Rok publikacji: 2019
Równość płci

Kobiety w polityce lokalnej. Strategie partii politycznych w wyborach samorządowych 2018 roku

Pobierz
Analiza rezultatów wyborów samorządowych w 2018 roku pokazała, że udział kobiet we władzach lokalnych nieco się zwiększa, ale nadal nie został osiągnięty poziom 30%. W konsekwencji nie jest zagwarantowany realny wpływ kobiet na podejmowane decyzje w większości gmin, powiatów i województw. Stosunkowo najlepiej wygląda sytuacja w gminach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, gdzie kobiety po ostatnich wyborach stanowią 31,2% radnych. W większych gminach i na pozostałych szczeblach samorządowych – mimo obowiązywania kwot – odsetki te są jednak niższe. W porównaniu z wyborami w 2014 roku sytuacja najbardziej poprawiła się w wyborach do sejmików wojewódzkich, gdzie odsetek kobiet, które zdobyły mandat, wzrósł o pięć punktów procentowych. Wydaje się to stosunkowo niewiele, jeśli weźmie się pod uwagę, że coraz częściej mówi się o zwiększaniu udziału kobiet w życiu publicznych. W stosunku do 2010 roku, kiedy nie było kwot, odsetek kobiet wzrósł na różnych szczeblach władz samorządowych o około sześć punktów procentowych. Sytuacja się więc poprawiła, choć nie jest to zmiana radykalna. Trudno również orzec, czy zmiana ta wynika bezpośrednio lub pośrednio z wprowadzenia kwot. Kwoty wymusiły znaczne zwiększenie odsetka kobiet na listach wyborczych, lecz nie wpłynęły na miejsca na listach zajmowane przez kobiety. Nie można jednak wykluczyć, że kwoty przyniosą efekt długofalowy – nawet jeśli kobiety nie uzyskały mandatu, doświadczenie kandydowania w wyborach sprawi, że w przyszłości będą się bardziej angażować w sprawy polityczne.

Prezentacja: Kobiety w polityce lokalnej – strategie partii politycznych w wyborach samorządowych w 2018 roku

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter