Rok publikacji: 2014

Kobiety w polityce lokalnej

Pobierz publikację:
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w czterech gminach, w których obecnie nie ma kobiet w radzie. Głównym celem badań była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, co przyczyniło się do tego, że żadna kobieta w obecnej kadencji nie uzyskała mandatu radnej. Badaczki starały się dociec, co stanowi przeszkodę w angażowaniu się kobiet w lokalną politykę i co mogłoby zwiększyć ich aktywność i wspomóc w startowaniu w kolejnych wyborach. Wyniki badań mogą posłużyć do sformułowania rekomendacji, które będą pomocne przy konstruowaniu działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w polityce.[...]
 
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w czterech gminach, w których obecnie nie ma kobiet w radzie. Głównym celem badań była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, co przyczyniło się do tego, że żadna kobieta w obecnej kadencji nie uzyskała mandatu radnej. Badaczki starały się dociec, co stanowi przeszkodę w angażowaniu się kobiet w lokalną politykę i co mogłoby zwiększyć ich aktywność i wspomóc w startowaniu w kolejnych wyborach. Wyniki badań mogą posłużyć do sformułowania rekomendacji, które będą pomocne przy konstruowaniu działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w polityce.
(ze Wstępu)

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter